HQTS Quality Control

Thử nghiệm CPSIA

CPSIA

Vào 14/08/2008, Tổng thống George W. Bush đã ký đạo luật mang tính bước ngoặt: Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSIA) năm 2008. Đạo luật đã nêu các quy tắc xác định giới hạn chì và phthalate dành riêng cho các sản phẩm dành cho trẻ vị thành niên. Với đạo luật này, một số sản phẩm dành cho trẻ vị thành niên cần được kiểm tra bởi Phòng thí nghiệm Thử nghiệm của bên thứ ba được công nhận trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Vào 18/10/ 2017, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã ban hành nguyên tắc cấm đồ chơi trẻ em và đồ dùng chăm sóc trẻ em có chứa hơn 0.1% hóa chất phthalate nhất định.

Các chi tiết như sau:

 

Mô tả Hiệu lực từ 10/02/2009
DEHP, DBP hoặc BBP Bất kỳ đồ chơi trẻ em hoặc đồ dùng chăm sóc trẻ em không được chứa hơn 0.1% DEHP, DBP hoặc BBP (1000ppm)
DINP, DIDP hoặc DnOP Bất kỳ đồ chơi trẻ em có thể cho vào miệng trẻ hoặc đồ dùng chăm sóc trẻ em không được chứa hơn 0.1% DINP, DIDP hoặc DnOP (1000ppm)

Thử nghiệm CPSIA

Phòng thí nghiệm của HQTS đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) công nhận để kiểm tra đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em dựa trên các quy định của CPSC như sau:

 • Sơn chì: 16 CFR Part 1303
 • Núm vú giả: 16 CFR Part 1511
 • Quy tắc bộ phận nhỏ: 16 CFR Part 1501
 • Kiểm tra tính dễ cháy của hàng dệt: 16 CFR Part 1610
 • Trống rung: 16 CFR Part 1510
 • Chì trong trang sức kim loại dành cho trẻ em: CPSC-CH-E1001-08
 • Chì trong các sản phẩm kim loại dành cho trẻ em: CPSC-CH-E1001-08
 • Chì trong các sản phẩm phi kim loại dành cho trẻ em: CPSC-CH-E1002-08
 • ASTM F963-17

Các vấn đề và giải pháp

 • Giới hạn chì
 • Giới hạn phthalate
 • Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi bắt buộc ASTM F963
 • Yêu cầu kiểm tra của bên thứ ba
 • Theo dõi nhãn cho các sản phẩm dành cho trẻ em
 • GCC (Chứng nhận Hợp quy Chung)

Dịch vụ Thử nghiệm của HQTS:

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.