HQTS Quality Control

GIÁM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG DA GIẦY

Giám Định Và Thử Nghiệm Chất Lượng Da Giầy

Dịch vụ giám định và thử nghiệm của HQTS đối với các sản phẩm giày dép giúp đảm bảo rằng khách hàng của doanh nghiệp luôn nhận được sản phẩm đạt chất lượng cao như kỳ vọng

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp các đánh giá và giám sát chất lượng kể từ giai đoạn nhập nguyên liệu đến nhà máy, cho đến lúc vận tải sản phẩm để vận chuyển. Các kỹ thuật viên được đào tạo trong ngành của chúng tôi, thực hiện giám định chất lượng toàn diện từ khâu chế tạo đến khâu đóng gói cuối cùng.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp hướng dẫn kỹ thuật để tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp, quy định và yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ thị, tiêu chuẩn và yêu cầu thử nghiệm của Hoa Kỳ, Châu Âu và quốc tế như: AATCC, ASTM, REACH, ISO, GB và các tiêu chuẩn khác. Đây là một sự bổ sung cho các hướng dẫn về hiệu suất và phương pháp thử nghiệm chính xác của HQTS đối với các sản phẩm giày dép.

Bởi vì chỉ có giày dép đạt chất lượng cao, đáng tin cậy mới có tác động đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng và thành công của thương hiệu, nên việc hợp tác với HQTS có thể giúp doanh nghiệp tránh khỏi những vấn đề rủi ro tiềm ẩn.

Các dịch vụ kiểm soát chất lượng khác

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các ngành hàng tiêu dùng bao gồm

Need More Information?

     

    * Required fields

    Request a Sample Report

    Leave your application to receive a report.