HQTS Quality Control

TUÂN THỦ VÀ MINH BẠCH

Quy tắc ứng xử:

Chúng tôi tận tâm tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật cao nhất.

Quy tắc Ứng xử này (sau đây gọi là “Quy tắc”) được thiết lập để cung cấp các định hướng rõ ràng cho nhân viên trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

 • HQTS hoạt động tuân thủ các nguyên tắc liêm chính, trung thực và chuyên nghiệp.
 • Công việc của chúng tôi sẽ được thực hiện một cách trung thực, chuyên nghiệp, độc lập và khách quan, không dung thứ đối với bất kỳ sai phạm nào đối với các phương pháp và quy trình đã được phê duyệt của chính chúng tôi hoặc việc báo cáo kết quả giám định
 • Các báo cáo và chứng chỉ của chúng tôi phải trình bày chính xác những phát hiện thực tế, ý kiến ​​chuyên môn hoặc kết quả thu được.
 • Dữ liệu, kết quả thử nghiệm và các dữ kiện quan trọng khác phải được báo cáo một cách trung thực và sẽ không bị thay đổi một cách bất hợp lý.
 • Tuy nhiên, tất cả nhân viên phải tránh mọi tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích trong các giao dịch kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.
 • Trong mọi trường hợp, nhân viên không được lạm dụng vị trí, tài sản hoặc thông tin của Công ty để trục lợi.

Chúng tôi đấu tranh cho một môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi nào vi phạm luật và quy định hiện hành về chống hối lộ & chống tham nhũng.

Quy tắc của chúng tôi là:

 • Cấm tặng hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp nào, bao gồm cả việc đẩy lại đối với bất kỳ phần nào của khoản thanh toán hợp đồng.
 • Không được sử dụng tiền hoặc tài sản cho bất kỳ mục đích phi đạo đức nào, Quy tắc này nhằm cấm sử dụng các phương thức cung cấp các lợi ích không chính đáng hoặc nhận các lợi ích không chính đáng từ khách hàng, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nhân viên hay các quan chức chính phủ .

Chúng tôi cam kết:

 • Tuân thủ luật lương tối thiểu và các luật hiện hành khác về tiền lương và thời gian làm việc.
 • Nghiêm cấm lao động trẻ em – nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em.
 • Cấm lao động cưỡng bức và bắt buộc.
 • Cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng bức, cho dù dưới hình thức lao động tù, lao động cam kết, lao động ngoại quan, lao động nô lệ hoặc bất kỳ hình thức lao động không tự nguyện nào.
 • Tôn trọng các cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc
 • Không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng, bắt nạt hoặc quấy rối tại nơi làm việc.
 • Tất cả thông tin nhận được trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi là bí mật kinh doanh trong phạm vi thông tin đó chưa được công bố, thường có sẵn cho các bên thứ ba hoặc trong phạm vi công cộng.
 • Tất cả nhân viên cam kết cá nhân bằng chữ ký của một thỏa thuận bảo mật, bao gồm không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến khách hàng này cho khách hàng khác và không cố gắng kiếm lợi nhuận cá nhân từ bất kỳ thông tin nào thu được trong quá trình lao động của họ tại HQTS, và không cho phép hoặc tạo điều kiện cho những người không được phép xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.

HQTS duy trì các tiêu chuẩn quảng cáo và cạnh tranh công bằng, tuân thủ các hành vi chống cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: độc quyền, buôn bán ép buộc, điều kiện ràng buộc bất hợp pháp của hàng hóa, hối lộ thương mại, tuyên truyền sai sự thật, bán phá giá, phỉ báng, thông đồng, gián điệp thương mại và / hoặc đánh cắp dữ liệu.

 • Chúng tôi không tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.
 • Tất cả nhân viên phải cố gắng đối xử công bằng với khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh.
 • Không ai được lợi dụng bất kỳ ai thông qua thao túng, che giấu, lạm dụng thông tin đặc quyền, trình bày sai sự thật quan trọng hoặc bất kỳ hành vi xử lý không công bằng nào.

Sức khỏe, an toàn và hạnh phúc là quan trọng đối với HQTS.

 • Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và lành mạnh.
 • Chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên đã được cung cấp thông tin và đào tạo an toàn thích hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu và thực hành an toàn đã được thiết lập.
 • Mỗi nhân viên có trách nhiệm duy trì một nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách tuân theo các quy tắc và thực hành về an toàn, sức khỏe và báo cáo các tai nạn, thương tích và các điều kiện, thủ tục hoặc hành vi không an toàn.

Tất cả nhân viên có trách nhiệm làm cho việc tuân thủ trở thành một phần quan trọng trong quy trình kinh doanh và thành công trong tương lai và phải tuân thủ Quy tắc để bảo vệ bản thân và công ty.

Không một nhân viên nào sẽ bị giáng chức, bị phạt hoặc các hậu quả bất lợi khác nếu thực hiện nghiêm chỉnh Quy tắc ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện hành động kỷ luật thích hợp đối với bất kỳ hành vi vi phạm Quy tắc nào hoặc các hành vi sai trái khác, trong những trường hợp nghiêm trọng nhất có thể bao gồm việc chấm dứt hợp đồng và có thể có hành động pháp lý.

Tất cả thành viên của HQTS đều có trách nhiệm báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Quy tắc này. Mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy thoải mái khi nêu lên mối quan tâm mà không sợ bị trả thù. HQTS không dung thứ cho bất kỳ hành động trả đũa nào đối với bất kỳ ai đưa ra báo cáo trung thực về hành vi sai trái thực tế hoặc bị nghi ngờ.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Quy tắc này, bạn có thể trình bày với trưởng bộ phận hoặc bộ phận tuân thủ của chúng tôi.

Liên hệ Bộ phận Tuân thủ:

Đường dây nóng toàn cầu: (+ 86) 400-655-9659

Email: compliance@hqts.com

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  Careers

  Do you want to work with the Industry Experts in Quality Control Services? Grab the opportunity!

  Read More >

  News