HQTS Quality Control

GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ & VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Giám Định Thiết Bị & Vật Liệu Xây Dựng

Các dịch vụ đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng từ HQTS mang đến cho doanh nghiệp sự an tâm đối với chất lượng của tất cả các vật liệu và thiết bị được sử dụng trong ngành xây dựng và đảm bảo chúng tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định chất lượng có liên quan.

Các dịch vụ của chúng tôi trong ngành bao gồm giám định và kiểm soát chất lượng, thử nghiệm các bộ phận, vật liệu và thành phẩm thông qua các cuộc kiểm tra độc lập, đánh giá nhà cung cấp và nhà sản xuất, kiểm định và thử nghiệm chức năng, tài liệu kỹ thuật, đo kích thước, xác minh dấu CE, giám sát tải và thử nghiệm hóa chất liên quan nếu được yêu cầu theo hướng dẫn quy định.

HVAC, phần cứng xây dựng, trang trí và cấu kiện xây dựng, cửa ra vào, cửa sổ và kính và các loại vật liệu xây dựng khác nhau

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Kiểm định dự án

– Nguyên liệu và thành phần

– Đánh giá kết cấu

– Kết cấu thép lắp ráp

– Môi trường trong nhà

– Kết cấu tường

– Kết cấu tường ngoài trời

Giám sát dự án xây dựng

– Dự án cơ bản

– Các cấu trúc chính

– Phần chính

– Thủ tục chính

– Giám sát công nhân

– Dấu in xanh và quản lý tài liệu

Need More Information?

     

    * Required fields

    Request a Sample Report

    Leave your application to receive a report.