HQTS Quality Control

ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội

Với dịch vụ Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội hoặc đánh giá đạo đức, HQTS cam kết giải pháp thiết thực và hiệu quả cho doanh nghiệp, giúp hạn chế rủi ro về các vấn đề pháp lý. Tiếp cận đa chiều và sử dụng các kỹ thuật bài bản nhằm thu thập, chứng thực thông tin về nhà máy, các chuyên viên HQTS bản xứ sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn nhân viên chuyên sâu với độ bảo mật cao, phân tích hồ sơ và đánh giá toàn diện hoạt động của nhà máy dựa trên các tiêu chuẩn tuân thủ được thế giới công nhận.

Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội/Đánh giá đạo đức là gì?

Khi các doanh nghiệp vươn “cánh tay nối dài” để tìm nguồn cung ứng ở các nước đang phát triển, việc xem xét kỹ lưỡng các điều kiện nơi làm việc của nhà cung cấp ngày càng trở nên quan trọng. Các điều kiện này đã trở thành minh chứng cho chất lượng và là căn cứ để đề xuất giá trị thương mại. Thiếu quy trình quản lý rủi ro về tuân thủ trách nhiệm xã hội có thể có tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty, nhất là khi hình ảnh và thương hiệu là những tài sản vô hình quý giá bậc nhất đối với sự sống còn của doanh nghiệp.

HQTS là Công ty Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội, có khả năng và nguồn lực vững mạnh để phát triển chương trình đánh giá đạo đức hiệu quả, thực hiện đánh giá các quy trình và khả năng kiểm soát về tuân thủ trách nhiệm xã hội.

Các loại đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội

Có hai loại đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội: đánh giá chính thức của chính phủ và đánh giá không chính thức bởi một bên thứ ba độc lập. Các cuộc đánh giá không chính thức có thể đảm bảo công ty của bạn luôn tuân thủ trách nhiệm xã hội một cách nhất quán, nghiêm túc.

Tại sao Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội lại quan trọng?

Những bằng chứng về việc lạm dụng, hành vi bất hợp pháp hoặc chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có thể tàn phá hình ảnh thương hiệu. Mặt khác, doanh nghiệp quan tâm đến tính bền vững trong chuỗi cung ứng có thể khẳng định và nâng cao danh tiếng, đánh bóng thương hiệu. Đánh giá đạo đức cũng giúp các công ty và thương hiệu quản lý các rủi ro tuân thủ trách nhiệm xã hội có thể ảnh hưởng đến công ty về mặt tài chính.

Làm thế nào để thực hiện một cuộc đánh giá tuân thủ xã hội?

Để đảm bảo rằng công ty của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ trách nhiệm xã hội, cần tiến hành đánh giá các bước sau:

 1. Xem lại quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức của công ty.
 2. Xác định “các bên liên quan” bằng cách xác định những cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
 3. Xác định các nhu cầu xã hội ảnh hưởng đến tất cả các bên liên quan, bao gồm đường phố sạch đẹp, giảm thiểu tội phạm hay tình trạng nghèo đói, vô gia cư.
 4. Xây dựng một hệ thống để xác định các mục tiêu xã hội, thu thập dữ liệu để giải quyết, hành động để cải thiện tình hình và báo cáo kết quả của những nỗ lực đó.
 5. Hợp đồng với một công ty đánh giá độc lập chuyên về các chương trình trách nhiệm xã hội; gặp đại diện của công ty đánh giá để thảo luận về những mong muốn, nhu cầu của doanh nghiệp.
 6. Cho phép đánh giá viên hoàn thành quá trình xác minh độc lập, sau đó đối chiếu kết quả với các quan sát nội bộ của các phòng ban chức năng phụ trách.

Báo cáo Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội

Khi quá trình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội được kết thúc bởi đánh giá viên, một báo cáo với hình ảnh và những phát hiện sẽ được hoàn thiện. Thông qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh, chi tiết để xác định doanh nghiệp có đáp ứng tất cả yêu cầu tuân thủ trách nhiệm xã hội hay không.

Các tiêu chí đánh giá của đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội:

 • Luật lao động trẻ em
 • Luật lao động cưỡng ép
 • Luật phân biệt đối xử
 • Luật lương tối thiểu
 • Mức sống của người lao động
 • Giờ làm việc
 • Lương làm thêm giờ
 • Phúc lợi xã hội
 • Sức khỏe và an toàn
 • Bảo vệ môi trường

Các dịch vụ đánh giá khác

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.