HQTS Quality Control

Phát hiện kim loại

Phát hiện kim loại

Phát hiện kim là một yêu cầu đảm bảo chất lượng thiết yếu đối với ngành công nghiệp may mặc, nhằm phát hiện liệu có các mảnh kim hoặc các chất kim loại không mong muốn bị dính vào trong quần áo hoặc phụ kiện dệt trong quá trình sản xuất và may. Các chất kim loại này có thể gây thương tích hoặc gây hại cho người tiêu dùng, do đó, phát hiện kim loại là một giải pháp an toàn sản phẩm cho tất cả các sản phẩm may mặc và phụ kiện. Phát hiện kim loại đóng vai trò quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Các dịch vụ đảm bảo chất lượng về kim loại và ô nhiễm kim loại của HQTS cho ngành may mặc sẽ rất hữu ích cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc đảm bảo an toàn và tuân thủ tổng thể. Chúng tôi áp dụng hệ thống phát hiện kim loại và phát hiện tia X trong suốt quá trình sản xuất và may, để đảm bảo phát hiện kim loại ở tất cả các giai đoạn sản xuất.

Máy dò kim loại

Hệ thống phát hiện kim loại

Hệ thống phát hiện tia X

Các dịch vụ giám định khác:

Giám định mẫu

Giám định phân loại

Giám định chất lượng hàng xuất nhập khẩu

Giám sát lên container và bốc dỡ hàng hóa

Need More Information?

     

    * Required fields

    Request a Sample Report

    Leave your application to receive a report.