HQTS Quality Control

Giám định chất lượng ngành hàng Chăm sóc Cá nhân & Mỹ phẩm

Giám định chất lượng ngành hàng Chăm sóc Cá nhân & Mỹ phẩm

Các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm phải chịu những rủi ro đáng kể, trong đó các vấn đề về đạo đức và kiểm soát chất lượng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm và sự chấp nhận của thị trường.

Dịch vụ giám định và kiểm soát chất lượng của HQTS cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm được thiết kế để bảo vệ tính toàn vẹn trước, trong và sau quá trình sản xuất. Và, điều này bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp!

Doanh  nghiệp có thể dựa vào chuyên môn và nguồn lực kỹ thuật của HQTS để giúp đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan, kiểm soát chất lượng hóa học và vi sinh, cũng như các thông số kỹ thuật riêng.

Phòng thí nghiệm chuyên nghiệp của HQTS được công nhận để kiểm tra theo tiêu chuẩn RoHS, REACH, ASTM Ca Prop 65, EN 71, v.v. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để thiết kế một chương trình thử nghiệm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu được đặt ra.

Các dịch vụ giám định khác

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm soát chất lượng cho các hàng tiêu dùng bao gồm:

Need More Information?

     

    * Required fields

    Request a Sample Report

    Leave your application to receive a report.