HQTS Quality Control

GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THỦY HẢI SẢN

Giám định chất lượng toàn diện sản phẩm thủy hải sản được thực hiện tại quốc gia có nguồn gốc thủy sản là điều cần thiết để nâng cao chất lượng và độ an toàn của tất cả các sản phẩm từ cá. Giám định kịp thời đảm bảo rằng thời gian giao hàng có thể được ước tính một cách tốt nhất

Dịch vụ giám định hải sản

Việc giám định toàn diện thủy sản được thực hiện tại quốc gia có nguồn gốc thủy sản là điều cần thiết để nâng cao chất lượng và độ an toàn của tất cả các sản phẩm từ cá. Giám định kịp thời đảm bảo rằng thời gian giao hàng có thể được ước tính một cách tốt nhất. Quá trình giám định phải bao gồm giám định nhà cung cấp, thử nghiệm sản phẩm, giám định trước sản xuất (PPI), giám định trong quá trình sản xuất (DUPRO), giám định trước khi xuất hàng (PSI) và giám sát xếp dỡ (LS / US).

Khảo sát

Các cuộc khảo sát trong ngành hải sản đã trở nên cực kỳ quan trọng. Thời gian vận chuyển lâu hơn làm tăng rủi ro đối với chất lượng của hải sản khi được giao đến nơi. Các cuộc khảo sát được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân và giải quyết các hư hỏng có thể xảy ra đối với sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, một cuộc khảo sát trước được thực hiện trước khi hàng được giao đến đến sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đều theo tuân theo thứ tự trước khi hàng cập bến.

Một khi sản phẩm đã đến điểm đến cuối cùng, một cuộc khảo sát thiệt hại sẽ được hoàn thành dựa trên phản hồi của khách hàng, bao gồm việc xác định nguyên nhân của bất kỳ thiệt hại nào xảy ra trong quá trình vận chuyển và đưa ra các giải pháp mang tính xây dựng và hiệu quả cho tương lai.

Đánh giá Nhà máy Hải sản

Đánh giá Nhà máy Thủy sản sẽ giúp doanh nghiệp chọn đúng nhà cung cấp. Đánh giá nhà cung cấp dựa trên các khía cạnh khác nhau khi cần thiết.

Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp:

 • Đánh giá Tuân thủ Xã hội
 • Kiểm tra năng lực kỹ thuật của nhà máy
 • Đánh giá vệ sinh thực phẩm

Thử nghiệm An toàn Thủy sản

Chúng tôi có thể tiến hành nhiều loại phân tích khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và tùy thuộc và mỗi quốc gia để xác nhận xem các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm liên quan có phù hợp với các hợp đồng và quy định liên quan hay không

 • Phân tích thành phần hóa học
 • Kiểm tra vi sinh
 • Thử nghiệm vật lý
 • Kiểm tra dinh dưỡng
 • Tiếp xúc thực phẩm và kiểm tra bao bì
Need More Information?

   

  * Required fields

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.