HQTS Quality Control

GIÁM ĐỊNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KHÍ, DẦU & HÓA CHẤT

Giám Định Và Kiểm Định Chất Lượng Khí, Dầu & Hóa Chất

HQTS cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm soát và đảm bảo chất lượng cho các ngành công nghiệp năng lượng và hàng hóa được thực hiện theo tất cả các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế có liên quan.

Một số lĩnh vực danh mục sản phẩm mà chúng tôi cung cấp dịch vụ bao gồm: thiết bị khoan dầu khí, cơ sở khai thác dầu ngoài khơi, thiết bị xử lý mặt đất, đường ống vận chuyển và thu gom bề mặt, lọc dầu, công nghiệp hóa chất, ethylene, phân bón, v.v.

Cho dù bạn kinh doanh lĩnh vực gì, chúng tôi đều có thể phát triển một chương trình đảm bảo chất lượng tùy chỉnh nhằm đảm bảo tốt nhất sự phù hợp với các chiến lược chuỗi cung ứng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 1. Tư vấn mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý xây dựng mua hàng kỹ thuật)

Giai đoạn thiết kế bao gồm tham vấn và đánh giá rủi ro dự án. Giai đoạn mua hàng bao gồm đánh giá nhà cung cấp, đánh giá nhà máy và kiểm tra cảng, và giai đoạn xây dựng bao gồm hỗ trợ nhân lực kỹ thuật, quản lý chất lượng và tiến độ tại chỗ, quản lý HSE, kiểm tra không phá hủy và kiểm tra tại chỗ các cơ sở sản xuất và thiết bị.

 1. Dịch vụ kỹ thuật TPI: Giám sát & kiểm tra, Xúc tiến nhà máy, giám sát bốc dỡ cảng và container, dịch vụ khoan và giàn
 2. Chứng nhận, đào tạo nhân sự & dịch vụ tư vấn Chứng chỉ EN10204-3.2, chứng nhận của bên thứ ba về trình độ quy trình hàn
 3. Dịch vụ kỹ thuật thử nghiệm sản phẩm
 4. Dịch vụ hỗ trợ nhân sự tại chỗ
Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.