HQTS Quality Control
Dịch vụ của chúng tôi
Đảm bảo mọi tiêu chuẩn chất lượng. Giải pháp cho chất lượng hoàn hảo

Dịch vụ giám định chất lượng của HQTS giúp xác minh chất lượng và số lượng sản phẩm theo các thông số kỹ thuật đã định trước.

HQTS đã được công nhận để thử nghiệm các sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu theo tất cả các tiêu chuẩn, quy định.

Giấy Chứng nhận hợp quy Iraq được yêu cầu đối với hơn 1.000 sản phẩm thuộc mười hai danh mục trước khi chúng được nhập khẩu vào thị trường Iraq.

TÌm nguồn cung (Sourcing)

HQTS, Tổ chức giám định hàng đầu cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng, được CNAS công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17020 cho dịch vụ giám định và ISO 17025 cho dịch vụ thử nghiệm.

HQTS cung cấp các dịch vụ về quản lý và đào tạo kiểm soát chất lượng, và giám sát sản xuất.

Dịch vụ quản lý vận hành trong sản xuất là dịch vụ cốt lõi trong các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng của HQTS.