HQTS Quality Control

Giám định trước khi xuất hàng của Uzbekistan

Giám định trước khi xuất hàng của Uzbekistan

HQTS được chính phủ Uzbekistan ủy quyền với tư cách là công ty cung cấp dịch vụ Giám định trước khi xuất hàng (PSI) cho hàng hóa nhập khẩu.

Đóng vai trò quan trọng sáng kiến thương mại “Vành Đai Và Con Đường” của Trung Quốc, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Uzbekistan duy trì sự phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc trở thành nguồn đầu tư số một của Uzbekistan và đứng thứ hai về tổng giao dịch đô la. Cả hai nước hiện vẫn tiếp tục mở rộng các cơ hội hợp tác thương mại mạnh mẽ.

Để cải thiện giao thương quốc tế trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu, chính phủ Uzbekistan yêu cầu đơn vị có thẩm quyền kiểm soát trước vận chuyển đối với hàng hóa nhập khẩu. Các sản phẩm này phải được kiểm soát bởi cơ quan giám định được UZSTANDARD công nhận.

Tập đoàn HQTS từ lâu đã cam kết cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng cho các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi đã được UZSTANDARD ủy quyền với tư cách là cơ quan kiểm soát thứ ba cung cấp dịch vụ PSI cho các công ty xuất khẩu, nhằm xác nhận các sản phẩm của họ tuân thủ những quy định của Uzbekistan và tiêu chuẩn của thị trường.

Nếu bạn đang nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa vào Uzbekistan, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thực hiện các yêu cầu kiểm soát chất lượng!

Tập đoàn HQTS cung cấp dịch vụ kiểm soát và các dịch vụ liên quan đến đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng tại gần 100 khu vực ở Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và các quốc gia châu Á khác. HQTS cũng cung cấp dịch vụ kiểm tra trong phòng thí nghiệm, và các dịch vụ hỗ trợ mua hàng cho chính phủ.

Need More Information?

     

    * Required fields

    Request a Sample Report

    Leave your application to receive a report.