HQTS Quality Control

Thử nghiệm RoHS

Thử nghiệm RoHS

Chỉ thị Hạn chế Các chất Nguy hiểm (RoHS) là tiêu chuẩn bắt buộc do Liên minh Châu Âu (EU) đặt ra về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử. Chỉ thị EU 2011/65/EU (RoHS 2.0) đã thay thế Chỉ thị 2002/95/EC kể từ 03/01/2013. Tất cả các thiết bị điện và điện tử được bán ở Châu Âu đều phải tuân theo RoHS 2.0.

Nhằm cho phép các nhà sản xuất có đủ thời gian để đảm bảo các sản phẩm mới tuân thủ RoHS 2.0, một giai đoạn chuyển tiếp đã được thiết lập như sau:

– 22/07/2014 – Thiết bị y tế và dụng cụ giám sát và kiểm soát

– 22/07/2016 – Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

– 22/07/2017 – Công cụ giám sát và điều khiển công nghiệp

– 22/07/2019 – Tất cả các thiết bị điện và điện tử khác không thuộc bất kỳ danh mục nào ở trên

Các thiết bị loại trừ khỏi RoHS:

 • Các thiết bị công nghiệp cố định quy mô lớn và lắp đặt cố định quy mô lớn;
 • Phương tiện vận chuyển người hoặc hàng hóa, trừ xe hai bánh điện chưa được phê duyệt kiểu loại;
 • Máy móc di động phi đường bộ được sản xuất dành riêng cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp;
 • Tấm quang điện

Các sản phẩm tuân thủ RoHS:

 • Thiết bị gia dụng lớn
 • Thiết bị gia dụng nhỏ
 • Thiết bị CNTT và Truyền thông
 • Thiết bị tiêu dùng
 • Sản phẩm chiếu sáng
 • Dụng cụ điện và điện tử
 • Đồ chơi, thiết bị giải trí và thể thao
 • Máy rút tự động
 • Các thiết bị y tế
 • Thiết bị giám sát
 • Tất cả các thiết bị điện và điện tử khác

Các chất bị hạn chết trong RoHS

Vào 04/06/2015, EU đã công bố bản (EU) 2015/863 để tiến hành sửa đổi 2011/65/EU (RoHS 2.0), bổ sung bốn loại phthalate vào danh sách các chất bị hạn chế. Bản sửa đổi sẽ có hiệu lực vào 22/07/2019. Các chất bị hạn chế được thể hiện trong bảng sau:

HQTS cung cấp các dịch vụ Thử nghiệm chất lượng cao liên quan đến các chất bị hạn chế, đảm bảo sản phẩm của bạn tuân thủ các yêu cầu của RoHS để gia nhập hợp pháp vào thị trường EU.

Dịch vụ Thử nghiệm của HQTS:

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.