HQTS Quality Control

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG

Đánh giá tiêu thụ năng lượng

Với mục tiêu xác định và định lượng mức tiêu thụ năng lượng cũng như các khu vực lãng phí năng lượng, đánh giá tiêu thụ năng lượng sẽ khảo sát và kiểm kê chi tiết về hiệu suất năng lượng của hệ thống thiết bị. Bảng phân tích này là cơ sở để doanh nghiệp thực hành tiết kiệm và bảo tồn năng lượng.

HQTS cung cấp các dịch vụ đánh giá năng lượng toàn diện, hướng tới đảm bảo và duy trì bền vững việc tiết kiệm năng lượng. Quá trình đánh giá tiêu thụ năng lượng chủ yếu gồm thu thập và điều tra dữ liệu, giám sát và phân tích, báo cáo và đề xuất các cải tiến về bảo tồn năng lượng.

Dịch vụ Đánh giá tiêu thụ năng lượng của HQTS gồm:

 • Phân tích chất lượng điện năng
 • Hiệu suất máy phát điện
 • Hiệu suất lò hơi
 • Hiệu suất máy nén khí
 • Động cơ
 • HVAC và AC
 • Tháp giải nhiệt và hiệu quả chiếu sáng

Các dịch vụ đánh giá khác

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.