HQTS Quality Control

Giám định trong quá trình sản xuất

Giám định trong quá trình sản xuất

Giám định trong quá trình sản xuất (DPI) hay còn được gọi là DUPRO, là việc tiến hành kiểm tra nhằm kiểm soát chất lượng ngay trong khi hàng hóa còn đang được sản xuất, và đặc biệt nên áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất liên tục, có yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc vận chuyển đúng hạn. Đây cũng là một cách theo dõi sau khi đã phát hiện vấn đề về sản phẩm khi thực hiện giám định chất lượng trước khi sản xuất (PPI).

Các hình thức giám định chất lượng này được tiến hành sau khi 10 – 15% số hàng hóa đã được hoàn thành. Trong quá trình giám định, chúng tôi sẽ xác định các sai lệch và đưa ra phản hồi về các biện pháp khắc phục. Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiểm tra lại các lỗi kỹ thuật đã được phát hiện qua giám định chất lượng trước khi xuất hàng (PSI) để chắc chắn rằng chúng đã được khắc phục.

Ở mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất, các nhân viên kiểm soát chất lượng của chúng tôi sẽ lập một bản báo cáo đầy đủ và chi tiết, cùng với các hình ảnh hỗ trợ để cung cấp cái nhìn tổng thể và tất cả thông tin, dữ liệu cần thiết.

Lợi ích của Giám định trong quá trình sản xuất

Nó cho phép bạn xác nhận sự tuân thủ về chất lượng cũng như các thông số kỹ thuật đang được duy trì trong suốt quá trình sản xuất. Nó cũng cung cấp khả năng phát hiện sớm bất kỳ vấn đề nào cần khắc phục, do đó giảm khả năng giao hàng chậm trễ.

Giám định trong quá trình sản xuất | Danh sách giám định DPI / DUPRO:

 • Tình hình sản xuất
 • Đánh giá dây chuyền sản xuất và xác định thời gian
 • Lấy mẫu ngẫu nhiên bán thành phẩm và thành phẩm
 • Bao bì và vật liệu đóng gói
 • Đánh giá tổng thể và khuyến nghị

Lợi ích doanh nghiệp sẽ nhận được khi lựa chọn dịch vụ của HQTS:

 • Giám định viên được đào tạo chuyên sâu giám sát chất lượng hàng hóa
 • Giám định viên sẽ có mặt tận nơi trong vòng ba ngày làm việc sau khi đặt hàng
 • Một báo cáo chi tiết với các hình ảnh hỗ trợ trong vòng 24 giờ sau giám định
 • Một chuyên gia đến tận nơi làm việc để cải thiện chất lượng nhà cung cấp của bạn
Need More Information?

   

  * Required fields

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.