HQTS Quality Control

GIÁM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG & ĐIỆN

Giám Định Và Quản Lý Chất Lượng Nhà Máy Năng Lượng & Điện

Châu Á là thị trường chính cho các nhà máy điện sản xuất năng lượng và cơ sở hạ tầng liên quan. HQTS cung cấp một loạt các dịch vụ chất lượng theo các quy định và tiêu chuẩn liên quan trong nước và quốc tế.

Một số danh mục sản phẩm chúng tôi cung cấp dịch vụ bao gồm: Thiết bị kỹ thuật truyền tải và chuyển đổi điện, thiết bị trạm nhiệt điện, thiết bị trạm phong điện, thiết bị trạm điện quang điện, trạm thủy điện và kết cấu kim loại, v.v.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý xây dựng mua hàng kỹ thuật)

Giai đoạn thiết kế bao gồm tham vấn và đánh giá rủi ro dự án. Giai đoạn mua hàng bao gồm đánh giá nhà cung cấp, đánh giá nhà máy và kiểm tra cảng, và giai đoạn xây dựng bao gồm hỗ trợ nhân lực kỹ thuật, quản lý chất lượng và tiến độ tại chỗ, quản lý HSE, kiểm tra không phá hủy và kiểm tra tại chỗ các cơ sở sản xuất và thiết bị.

 • Dịch vụ kỹ thuật TPI: Giám sát & kiểm tra, Xúc tiến nhà máy, giám sát bốc dỡ cảng và container, dịch vụ khoan và giàn khoan
 • Chứng nhận, đào tạo nhân sự & dịch vụ tư vấn Chứng chỉ EN10204-3.2, chứng nhận của bên thứ ba về trình độ quy trình hàn
 • Dịch vụ kỹ thuật thử nghiệm sản phẩm
 • Dịch vụ hỗ trợ nhân sự tại chỗ
Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.