HQTS Quality Control

Thử nghiệm REACH

Thử nghiệm REACH

Tiêu chuẩn Châu Âu số 1907/2006 về việc đăng ký (register), đánh giá (evaluation), thẩm định (authorization) và giới hạn hoá chất được quy định chính thức ngày 1/6 năm 2007. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc củng cố quy trình sản xuất và sử dụng hoá chất để bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường.

REACH áp dụng cho các đơn chất, hỗn hợp và thành phẩm, có hiệu lực với hầu hết các sản phẩm ở thị trường Châu Âu. Có một số trường hợp ngoại lệ của tiêu chuẩn REACH được liệt kê trong luật của các nước thành viên, thường là để phục vụ cho mục đích dự phòng, y tế, điều chế thuốc cho bệnh dịch và thức ăn.

Có 73 mục trong REACH ANNEX XVII nhưng mục 33, 39 và 53 đã bị loại bỏ sau khi xem xét lại, vì vậy chỉ còn chính xác 70 mục.

Các chất có rủi ro cao, đáng quan tâm trong REACH ANNEX XVII

Vật liệu mang tính rủi ro cao Mục số Thành phần cần Thử nghiệm Giới hạn
Nhựa, than, kim loại 23 Cadmium 100mg/kg
Vật liệu bằng nhựa trong đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc cho trẻ em 51 Phthalate (DBP, BBP, DEHP, DIBP) Sum<0.1%
52 Phthalate (DNOP, DINP, DIDP) Sum<0.1%
Sợi, vải 43 AZO Dyes 30 mg/kg
Thành phẩm hay thành phần 63 Chì hoặc các hợp chất của chì 500mg/kg hoặc 0.05 μg/cm2/h
Sợi, vải 61 DMF 0.1 mg/kg
Kim loại (tiếp xúc với da) 27 Độ giải phóng Nickel 0.5ug/cm2/week
Nhựa, cao su 50 PAHs 1mg/kg (thành phẩm); 0.5mg/kg (đồ chơi)
Sợi, nhựa 20 Thiếc nguyên chất 0.1%
Sợi, vải 22 PCP (Pentachlorophenol) 0.1%
Sợi, nhựa 46 NP (Nonyl Phenol) 0.1%

Liên minh Châu  Âu đã đưa ra tiêu chuẩn 2018/2005 vào ngày 18/12 năm 2018 để giới hạn phthalates ở mục số 51, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 07/07/ 2020. Quy định mới đã thêm vào 1 loại phthalate mới là DIBP, và nó mở rộng phạm vi áp dụng từ đồ chơi và sản phẩm chăm sóc trẻ em đến máy bay. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến các nhà máy Trung Quốc.

Dựa vào việc đánh giá các hoá chất, Cơ quan Hoá chất châu Âu (European Chemicals Agency, ECHA) đã chuyển vào một số hoá chất thuộc nhóm rủi ro cao vào nhóm đáng chú ý ở mức độ cao (Substances of Very High Concern, SVHC). Danh sách 15 SVHC đầu tiên đã được công bố vào ngày 28/10 năm 2008. Và với các loại SVHC được thêm vào sau này, đã có 209 SVHC được công bố tính đến ngày 25/06 năm 2018. Theo lịch trình của ECHA, một “danh sách ứng viên” dành cho các chất có khả năng được thêm vào trong tương lai sẽ được công bố liên tục. Nếu một sản phẩm có chứa hơn 0.1% theo khối lượng của các chất thuộc nhóm SVHC, các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng có nghĩa vụ cung cấp thông tin. Thêm vào đó, nếu tổng khối lượng của SVHC được sản xuất hoặc nhập khẩu ở Châu  Âu vượt quá 1 tấn/năm thì nghĩa vụ thông báo được áp dụng

4 SVHC mới trong danh sách SVHC thứ 23

Tên chất EC No. CAS No. Ngày thêm Lý do thêm vào
Dibutylbis(pentane-2, 4-dionato-O,O’) tin 245-152-0 22673-19-4 25/06/2020 Quá trình tái sản xuất độc hại (Điều 57c)
Butyl 4-hydroxybenzoate 202-318-7 94-26-8 25/06/2020 Phá huỷ nội tiết (Điều 57f – sức khoẻ con người)
2-methylimidazole 211-765-7 693-98-1 25/06/2020 Quá trình tái sản xuất độc hại(Điều 57c)
1-vinylimidazole 214-012-0 1072-63-5 25/06/2020 Quá trình tái sản xuất độc hại(Điều 57c)
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) và các muối 16/01/2020 – Có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người (Điều 57f – sức khoẻ con người)

– Có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của con người (Điều 57f – môi trường)

 Dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn về việc đăng ký các loại hoá chất
 • Thử nghiệm với danh sách giới hạn SVHC trong REACH ANNEX XVII
 • Thử nghiệm quy trình
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho MSDS/SDS
 • HQTS có 1 chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về REACH để hỗ trợ doanh nghiệp

Các sản phẩm được quy định bởi REACH:

 • Hoá chất
 • Sản phẩm điện, motor
 • Sợi, giày, vải và các phụ kiện

Các dịch vụ Thử nghiệm khác:

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.