HQTS Quality Control

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng trong sản xuất

Quản lý chuỗi cung ứng trong sản xuất là dịch vụ cốt lõi trong các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng của HQTS.

Đội ngũ vận hành của HQTS cung cấp một giải pháp toàn diện về kỹ thuật, lập kế hoạch và kiểm soát chất lượng, vì vậy khách hàng của chúng tôi có thể cải thiện đều đặn hiệu suất hoạt động sản xuất. Điều này hợp nhất tất cả các quy trình sản xuất bao gồm quản lý dự án, lập kế hoạch và lập lịch trình nâng cao, kiểm soát chất lượng sản xuất, duy trì và cải tiến nhà cung cấp.

Với dịch vụ chuyên nghiệp của HQTS, khách hàng của chúng tôi có thể được hưởng lợi từ:

 • Tăng khả năng hiển thị của quản lý chuỗi cung ứng trong sản xuất
 • Ra mắt nhanh sản phẩm mới
 • Chất lượng sản phẩm nhất quán
 • Chuyển hàng đúng giờ
 • Hiệu quả chi phí của các hoạt động tổng thể của chuỗi cung ứng trong sản xuất

HQTS có các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, với nhiều kỹ năng và chuyên môn bao gồm thực hiện đơn hàng, quản lý quy trình sản xuất, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, phát triển sản phẩm và thương mại hóa.

Chúng tôi tích cực giúp khách hàng quản lý các hoạt động của chuỗi cung ứng trong sản xuất thông qua Chương trình Quản lý Nhà cung cấp và Quản lý Chất lượng Nhà cung cấp.

Chương trình Quản lý Nhà cung cấp

Lập kế hoạch là điều cần thiết trong Quản lý chuỗi cung ứng. Đội ngũ vận hành của HQTS triển khai các công cụ lập kế hoạch tiên tiến, cho phép họ giám sát và đánh giá chặt chẽ toàn bộ quá trình giao hàng. Điều này giúp phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng, giúp ngăn ngừa những rủi ro này dễ dàng hơn.

Dịch vụ này bao gồm:

 • Dự báo nhu cầu về vật liệu hoặc sản phẩm
 • Lập kế hoạch cung ứng để đảm bảo nguồn nguyên liệu sẵn có
 • Đánh giá các nhà cung cấp và xác định mức độ hiệu quả của các chiến lược đa nhà cung cấp của khách hàng
 • Xác định rủi ro chuỗi cung ứng và các bước giảm thiểu
 • Phân tích hàng tồn kho để xác định cách cải thiện vòng quay hàng tồn kho, giảm lãng phí và tối ưu hóa dịch vụ khách hàng
 • Quản lý mua hàng, kiểm soát hàng tồn kho và nhập kho
 • Điều phối chuỗi cung ứng với các khu vực chức năng khác của khách hàng
 • Truyền đạt trạng thái, rủi ro và các thay đổi gây ảnh hưởng
 • Thúc đẩy các sáng kiến ​​thay đổi và cải tiến quy trình.

Quản lý Chất lượng Nhà cung cấp

HQTS chỉ định một người quản lý dự án và nhóm chuyên trách để cộng tác trong tất cả các chương trình đối tác và các dự án kiểm soát chất lượng. Điều này bao gồm Chứng chỉ Thiết kế Sản phẩm, Giới thiệu Sản phẩm Mới, Kiểm soát Chất lượng Sản xuất, Tính bền vững và Cải tiến.

Chứng chỉ Thiết kế Sản phẩm

Một giám đốc dự án HQTS sẽ liên kết khách hàng với các đối tác ở Châu Á để phát triển sản phẩm nhằm hợp lý hóa việc ra mắt sản phẩm mới. Điều này cho phép lập kế hoạch và phát triển sản phẩm đồng thời giảm thời gian sản xuất và nâng cao hiệu quả.

Dịch vụ bao gồm:

 • Tham gia sớm vào các kế hoạch phát triển sản phẩm mới
 • Đảm bảo các nhà cung cấp cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ các dự án phát triển sản phẩm
 • Giao tiếp với các nhà cung cấp về sự sẵn sàng và hoàn thành sản xuất
 • Quản lý toàn bộ hóa đơn nguyên vật liệu (BOM)
 • Xử lý hướng dẫn đóng gói
 • Triển khai đặc điểm kỹ thuật vào quy trình xây dựng kỹ thuật
 • Giám sát sản xuất xây dựng kỹ thuật
 • Kiểm tra văn bản đầu tiên
 • Kiểm tra theo yêu cầu quy định
 • Xác minh độ tin cậy
 • Thiết kế quản lý thay đổi
 • Khởi tạo và theo dõi DFM & CLCA để tối ưu hóa thiết kế

Giới thiệu sản phẩm mới

Chương trình Giới thiệu Sản phẩm Mới (NPI) bao gồm việc đánh giá mức độ sẵn sàng sản xuất hàng loạt. HQTS sử dụng phương pháp tiếp cận quy trình kiểm soát thí điểm để giám sát dây chuyền sản xuất thực và duy trì khả năng sản xuất cũng như mức chất lượng nhất quán. Nhóm quản lý dự án HQTS đóng vai trò là đầu mối chính để dẫn dắt các nhóm chức năng chéo và các đối tác bên ngoài cho quá trình sản xuất mới và chuyển đổi sản phẩm.

Dịch vụ này bao gồm:

 • Theo dõi hàng tồn kho và nguồn cung cấp cho NPI hoặc các dự án chuyển đổi sản xuất
 • Đóng vai trò là đầu mối liên kết nguyên liệu chính với ODM / CM / Các nhà cung cấp
 • Thúc đẩy sự sẵn sàng với các đối tác bên ngoài
 • Lập kế hoạch và thực hiện việc phát triển bản dựng NPI
 • Đảm bảo sản phẩm chuyển sang sản xuất theo các mục tiêu chi phí, chất lượng và công suất cụ thể
 • Đảm bảo các kế hoạch đầu vào và đầu ra hàng ngày và xem xét các kế hoạch xây dựng
 • Đóng vai trò là đầu mối quan trọng cho CLCA để thúc đẩy hành động khắc phục và phòng ngừa
 • Quản lý lịch trình dây chuyền sửa chữa hoặc sản xuất hàng loạt
 • Thúc đẩy các nhóm chức năng chéo để tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 • Kế toán rủi ro, thay đổi lịch trình hoặc nhu cầu.

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Đội ngũ của HQTS đảm bảo chất lượng tối đa của sản phẩm thông qua giao tiếp liên tục, kiểm soát nhất quán và thiết kế chặt chẽ các tiêu chuẩn cũng như phương pháp kiểm soát chất lượng được chia sẻ với các nhà cung cấp thuê ngoài. Cuối cùng, HQTS đảm bảo rằng các sản phẩm của khách hàng luôn được phân phối với chất lượng nhất quán.

Dịch vụ này bao gồm:

 • Thực hiện đánh giá chất lượng công việc của nhà cung cấp
 • Làm việc chặt chẽ với khách hàng để cập nhật và thực hiện các thay đổi đối với các quy trình và tiêu chí chất lượng
 • Theo dõi, đo lường và báo cáo các chỉ số chất lượng
 • Thúc đẩy các chương trình cải tiến chất lượng liên tục
 • Thực hiện tiêu chuẩn hóa quy trình, giám sát chi phí và thúc đẩy hiệu quả
 • Cung cấp báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
 • Xác định và xem xét các cơ hội để cải thiện hoạt động
 • Bắt đầu và thực hiện phân tích lỗi, phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục

Bền vững và Cải tiến

Đội ngũ chuyên viên HQTS với nhiều kinh nghiệm trong các quy trình sản xuất khác nhau tập trung vào:

 • Liên tục xem xét các quy trình sản xuất để xác định bất kỳ biến số nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng và thực hiện các thay đổi để đạt được các thông số quy trình tối ưu.
 • Xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động về chi phí, chuỗi cung ứng, chất lượng và khả năng mở rộng, để duy trì năng suất sản xuất cao và ổn định.
 • Theo dõi xu hướng UPPH để đáp ứng các mục tiêu cải tiến và tối đa hóa hiệu quả sản xuất.
 • Thúc đẩy sản xuất LEAN để cải tiến quy trình.
 • Thực hiện đánh giá định kỳ để đảm bảo các quy trình và thiết bị luôn ở trong tình trạng tốt nhất
 • Thường xuyên báo cáo cập nhật tiến độ, xu hướng năng suất hàng tuần và tình trạng hiệu quả sản xuất.
Need More Information?

   

  * Required fields

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.