HQTS Quality Control

DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Dịch vụ Quản lý Chuỗi Cung ứng và Mua hàng

HQTS cung cấp các giải pháp và gói dịch vụ đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng chất lượng cao, đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình quản lý chuỗi cung ứng.

Các ngành hàng áp dụng dịch vụ:

 • Hàng tiêu dùng cứng
 • Hàng may mặc
 • Điện tử gia dụng và thiết bị điện
 • Nguyên liệu thô
 • Khác

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Đánh giá sản xuất & giải pháp mua hàng

Đánh giá Nhà máy: Dịch vụ Đánh giá Nhà máy và Đánh giá Nhà cung cấp sẽ giúp đánh giá năng lực, hiệu suất và tiêu chuẩn chất lượng của nhà cung cấp, cung cấp cho doanh nghiệp một báo cáo chi tiết về tình trạng, điểm mạnh và điểm yếu của nhà cung cấp.

Đánh giá mẫu: Dịch vụ đánh giá mẫu liên quan đến việc kiểm tra một số lượng nhỏ các mặt hàng từ một lô dựa theo các thông số kỹ thuật như ngoại hình, tay nghề, độ an toàn, chức năng, v.v. trước khi sản xuất hàng loạt.

Quản lý mẫu và Chuyển phát nhanh mẫu (không bao gồm phí chuyển phát nhanh): Dịch vụ Quản lý mẫu và Chuyển phát nhanh mẫu được cung cấp để quản lý các mẫu và nguyên mẫu sản phẩm, đồng thời kiểm tra tính nhất quán với các thông số kỹ thuật thiết kế, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro sản xuất và tiết kiệm thời gian bằng chuyển phát nhanh.

Giám định trước khi xuất hàng: Giám định trước khi xuất hàng (PSI) là một bước quan trọng trong quy trình kiểm soát chất lượng và là phương pháp để giám định chất lượng hàng hóa trước khi xuất xưởng.

Giải pháp Kiểm soát Sản xuất & Mua hàng

Đánh giá Nhà máy: Dịch vụ Đánh giá Nhà máy và Đánh giá Nhà cung cấp sẽ giúp đánh giá năng lực, hiệu suất và tiêu chuẩn chất lượng của nhà cung cấp, cung cấp cho doanh nghiệp một báo cáo chi tiết về tình trạng, điểm mạnh và điểm yếu của nhà cung cấp.

Đánh giá mẫu: Dịch vụ đánh giá mẫu liên quan đến việc kiểm tra một số lượng nhỏ các mặt hàng từ một lô dựa theo các thông số kỹ thuật như ngoại hình, tay nghề, độ an toàn, chức năng, v.v. trước khi sản xuất hàng loạt.

Quản lý mẫu và Chuyển phát nhanh mẫu (không bao gồm phí chuyển phát nhanh): Dịch vụ Quản lý mẫu và Chuyển phát nhanh mẫu được cung cấp để quản lý các mẫu và nguyên mẫu sản phẩm, đồng thời kiểm tra tính nhất quán với các thông số kỹ thuật thiết kế, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro sản xuất và tiết kiệm thời gian bằng chuyển phát nhanh.

Giám sát quy trình sản xuất (bao gồm giám sát lịch trình sản xuất và giám định ngẫu nhiên): Dịch vụ Giám sát quy trình sản xuất được áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để kiểm soát quá trình sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ quy trình giao hàng và tăng khả năng phát hiện rủi ro tiềm ẩn.

Need More Information?

   

  * Required fields

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.