HQTS Quality Control

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THỰC PHẨM

Đánh giá vệ sinh ngành bán lẻ

Không chỉ tạo ra những cải tiến thiết thực, hệ thống đánh giá điều kiện vệ sinh còn giúp doanh nghiệp phát triển quy trình đào tạo về an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng tầm chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu. Đánh giá điều kiện vệ sinh là giải pháp cải thiện hình ảnh cửa hàng, nhà xưởng, giúp chinh phục lòng tin của khách hàng và người tiêu dùng, cũng như kiến tạo một môi trường làm việc chất lượng cho nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.

Dựa trên các nguyên tắc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, luật và quy định hiện hành, cùng với yêu cầu kiểm soát nội bộ của chính doanh nghiệp, HQTS đã thiết lập bộ Tiêu chuẩn đánh giá vệ sinh ngành bán lẻ. Căn cứ vào phát hiện thực tế, các đánh giá viên áp dụng chu trình PDCA (Lên kế hoạch, thực thi, kiểm tra và hành động) để giải quyết vấn đề đến tận cùng, giảm rủi ro về an toàn thực phẩm trong cửa hàng, nâng cao nhận thức của nhân viên và hình thành bộ máy quản lý an toàn thực phẩm vững chắc.

Đánh giá vệ sinh ngành bán lẻ của HQTS bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động vận hành trong lĩnh vực bán lẻ như: khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống, nhà hàng phục vụ nhanh, cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng tiện lợi… Bên cạnh đó, HQTS có sự điều chỉnh linh hoạt để may đo giải pháp cho những nhu cầu khác biệt của doanh nghiệp.

Đánh giá vệ sinh thực phẩm gồm kiểm định chi tiết về:

 • Cơ cấu tổ chức
 • Tài liệu, giám sát và hồ sơ
 • Chế độ làm sạch
 • Quản lý nhân sự
 • Cơ chế giám sát, hướng dẫn, đào tạo
 • Trang thiết bị
 • Trưng bày đồ ăn
 • Quy trình khẩn cấp
 • Xử lý sản phẩm
 • Kiểm soát nhiệt độ
 • Khu vực lưu trữ

Đánh giá quản lý chuỗi cung ứng lạnh

Một thị trường toàn cầu hóa tạo điều kiện cho các sản phẩm thực phẩm lưu thông quốc tế, dẫn đến yêu cầu bức thiết về một hệ thống logistics đảm bảo giữ nhiệt ở mức chuẩn chỉnh, đáp ứng các quy định khắt khe nhất của ngành nông nghiệp thực phẩm. Đánh giá Quản lý Chuỗi cung ứng lạnh nhằm tìm ra các vấn đề hiện có của chuỗi lạnh, ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm cũng như an toàn bảo vệ độ tươi ngon, nguyên vẹn của nguồn cung thực phẩm. Quản lý chuỗi cung ứng lạnh đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và bảo quản những mặt hàng thực phẩm dễ hư hỏng từ nông trại của người nông dân đến bàn ăn của người tiêu dùng.

Chuẩn mực Đánh giá Chuỗi cung ứng lạnh HQTS được xây dựng dựa trên các nguyên tắc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, luật và quy định hiện hành, kết hợp các yêu cầu kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Đánh giá viên sẽ thẩm định điều kiện thực tế của dây chuyền lạnh, sau đó sẽ áp dụng chu trình PDCA để giải quyết triệt để các vấn đề, nâng cao trình độ quản lý của dây chuyền lạnh, đảm bảo chất lượng, an toàn hàng hóa và cung cấp thực phẩm tươi ngon hơn cho người tiêu dùng.

Đánh giá quản lý chuỗi cung ứng lạnh gồm đánh giá chi tiết về:

 • Sự phù hợp của thiết bị và cơ sở vật chất
 • Tính hợp lý của quá trình bàn giao
 • Vận chuyển và phân phối
 • Quản lý lưu trữ sản phẩm
 • Kiểm soát nhiệt độ sản phẩm
 • Quản lý nhân sự
 • Truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

Đánh giá HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP – Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) là một phương pháp được thế giới công nhận nhằm ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm từ các mối nguy về hóa học, vi sinh và vật lý. Hệ thống an toàn thực phẩm chuẩn quốc tế tập trung vào các hệ thống xác định và quản lý các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm khi tiếp cận người tiêu dùng.

Đánh giá HACCP là tấm vé thông hành của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến chuỗi thực phẩm, bao gồm: trang trại, thủy sản, sữa, nhà chế biến thịt… cũng như các dịch vụ bao gồm nhà hàng, bệnh viện và dịch vụ ăn uống. Đánh giá HACCP của HQTS được thực hiện theo năm bước sơ bộ và bảy nguyên tắc tiêu chuẩn HACCP, kết hợp các yêu cầu kiểm soát nội bộ của từng doanh nghiệp. Quá trình đánh giá HACCP sẽ bắt đầu bằng thẩm định các điều kiện quản lý HACCP thực tế, sau đó áp dụng chu trình PDCA để giải quyết vấn đề toàn vẹn, cải thiện cấp độ quản lý của HACCP, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Đánh giá HACCP điển hình của HQTS gồm:

 • Tính hợp lý của phân tích mối nguy
 • Hiệu quả của các biện pháp giám sát được xây dựng bởi các điểm CCP đã xác định, giám sát việc lưu trữ hồ sơ và xác nhận hiệu quả thực hiện của các hoạt động
 • Xác minh tính tương thích của sản phẩm để không ngừng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng
 • Đánh giá kiến ​​thức, nhận thức và khả năng của những người thiết lập và duy trì hệ thống HACCP
 • Xác định các điểm yếu và các yêu cầu cải tiến

Giám sát quá trình sản xuất

Hướng đến mục đích đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục, không gián đoạn đến thành phẩm cuối cùng, việc giám sát quá trình sản xuất sẽ được tiến hành, gồm giám sát lịch trình và các hoạt động sản xuất thông thường, xử lý sự cố của thiết bị, xử lý sự cố trong quy trình sản xuất và quản lý nhân viên sản xuất.

HQTS giám sát quá trình sản xuất nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thành dự án đúng thời hạn, đồng thời đáp ứng tất cả các quy định và tiêu chuẩn chất lượng cần thiết. Với kinh nghiệm uy tín ở mọi lĩnh vực xây dựng, HQTS có năng lực tham gia vào việc xây dựng các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, nhà máy công nghiệp, trang trại gió hoặc cơ sở điện ở mọi mức độ quy mô.

Dịch vụ giám sát quá trình sản xuất của HQTS gồm:

 • Chuẩn bị kế hoạch giám sát
 • Xác nhận kế hoạch kiểm soát chất lượng, điểm kiểm soát chất lượng và lịch trình
 • Kiểm tra việc chuẩn bị các quy trình và tài liệu kỹ thuật liên quan
 • Kiểm tra thiết bị quy trình được sử dụng trong sản xuất xây dựng
 • Kiểm tra nguyên liệu thô và các thành phần gia công
 • Kiểm tra trình độ và năng lực của các nhân viên chính của quá trình
 • Giám sát quá trình sản xuất của từng quá trình
 • Kiểm tra và xác nhận các điểm kiểm soát chất lượng
 • Theo dõi và xác nhận việc khắc phục các vấn đề chất lượng
 • Giám sát và xác nhận tiến độ sản xuất
 • Giám sát an toàn nơi sản xuất
 • Tham gia cuộc họp tiến độ sản xuất và cuộc họp phân tích chất lượng
 • Chứng kiến ​​nhà máy kiểm tra hàng hóa
 • Giám sát việc đóng gói, vận chuyển và giao nhận hàng hóa
Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.