HQTS Quality Control

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Dịch vụ đào tạo

HQTS nổi bật trong ngành bởi các quy trình và hệ thống đào tạo xuất sắc về Đảm bảo Chất lượng (QA), Kiểm soát (QC) và Đạo đức. Đây là cơ sở để chúng tôi đưa ra những dịch vụ tối ưu và hiệu quả nhất đến khách hàng.

Chúng tôi nâng cao năng lực cho doanh nghiệp của bạn bằng cách truyền tải đến đội ngũ nhân viên những lợi ích từ kiến ​​thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực QA thông qua phương pháp đào tạo hoàn chỉnh hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu. HQTS giúp doanh nghiệp xác định, thiết lập và thể chế hóa những yêu cầu và hệ thống QA một cách xuyên suốt, từ hoạt động quản lý cấp cao đến vận hành cốt lõi.

Một mô hình điển hình bao gồm tám yếu tố, tạo nên một lộ trình tiến tới việc hệ thống hóa các quy trình về chất lượng. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tìm ra những yếu tố then chốt này để triển khai và duy trì QA một cách thành công và xuyên suốt. Cho dù những yếu tố đó là xác định, đo lường hay nâng cao chất lượng, dịch vụ đào tạo của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thành công.

Chương trình đào tạo hoàn chỉnh bao gồm:

 • Lộ trình Đảm bảo Chất lượng
 • Quản lý để Đảm bảo chất lượng
 • Quản lý thông qua các Tiêu chuẩn Hiệu suất
 • Đào tạo nhân viên về QA, QC và Đạo đức
 • Đào tạo kiểm toán viên theo ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, HACCP, SA8000, ISO / TS16949
 • Đào tạo về Kiểm soát và Đảm bảo Chất lượng cho các nhà cung cấp
Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.